Horarios y días de consultas a examenes

Diciembre horario de 9:00 a 13:00 hrs

MATERIA FECHA DOCENTES
HISTORIA 1° - 2°
12/12
Profa. M. Gutierrez
Id. Español 1° -2° -3°
12/12
Profa. G. Rodríguez - Prof. A. Zanfabro
Física 3°
15/12
Profa. S. Cardeozo
C. Físicas 1° - 2°
16/12
Profa. P. Masner
Química 3°
16712
Profa. P. Masner
Geograía 1° - 2° - 3°
17/12
Porfa.     G. Trovati
Inglés 1° - 2° - 3°
19/12
Profa. T Neiritti - Profa. M. Tombolini
Biología 1° - 2° - 3°
22/12
Profa. S. Marenco - Prfa. C. Ferreira
Volver